Drodzy Rodzice!

Miło nam poinformować, że nasze przedszkole przy współudziale z Sandrów Brdy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: “Jarzębinka drogą do sukcesu”.

Celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie gminy miejskiej Chojnice oraz lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej przedszkola do zdiagnozowanych potrzeb dzieci.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 284.789,49zł.
W ramach utworzenia dziesięciu miejsc przedszkolnych została utworzona sala do terapii pedagogicznej i logopedycznej- wyremontowano pomieszczenie do zajęć, zakupiono profesjonalne lustro do ćwiczeń logopedycznych oraz pomoce dydaktyczne, zakupiono laptopa oraz programy multimedialne, a także został zakupiony sprzęt sportowy do ćwiczeń korekcyjnych.

Przedszkole wzbogaciło się także o wysokiej klasy dywan interaktywny oraz tablicę multimedialną.

W ramach środków unijnych nasze przedszkole zyskał także nowy plac zabaw wyposażony w nowy sprzęt oraz bezpieczną nawierzchnię.

Dzięki wsparciu projektu trzy nauczycielki podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych.

W ramach dofinansowania do czerwca 2018 roku w przedszkolu odbywają się zajęcia z kółka przyrodniczego, które prowadzą pracownicy Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Dzieci bezpłatnie uczęszczają na zajęcia szachowe, język angielski, a także prowadzone są zajęcia metodą glottodydaktyki prof. Rocławskiego.

Do końca 2017 roku odbywać się będą zajęcia pomocy psychologiczno- pedagogicznej, gimnastyka korekcyjna, oraz terapia logopedyczna.

Do czerwca 2018 roku proponujemy Państwu nową formę współpracy w ramach “Szkoły dla rodziców”. Są to zajęcia, które odbywać się będą przy współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną obejmujące:

 • spotkania dla rodziców z psychologiem
 • spotkania z logopedą
 • dyżury psychologa w przedszkolu- konsultacje indywidualne.

Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć z rodzicami w ramach projektu “Jarzębinka drogą do sukcesu”

 1. ADAPTACJA-DZIECKA-DO-PRZEDSZKOLA
 2. Agresja-i-przemoc-u-dzieci-w-wieku-przedszkolnym
 3. DOJRZAŁOŚĆ-SZKOLNA
 4. Jak pomóc dziecku przygotować się do nauki pisania
 5. jak_spędzać_czas_z_dzieckiem__-rady_dla_zabieganych_rodzicow
 6. NAGRADZAĆ-CZY-KARAĆ
 7. Opóźniony-rozwój-mowy
 8. Potrzeby-emocjonalne-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-referat
 9. Praca z dzieckiem z dysleksją
 10. Przykłady ćwiczeń usprawniających aparat mowy dziecka
 11. RADZENIE_SOBIE_Z_NADPOBUDLIWOŚCIĄ_PSYCHORUCHOWĄ_U_DZIECKA_W_WIEKU_PRZEDSZKOLNYM
 12. Rozwijanie_poczucia_własnej_wartości_u_dzieci_w_wieku_przedszkolnym
Skontakuj się przez messenger