RAMOWY ROZKŁAD DNIA (dzieci młodsze)

 • 6:00 – 8:15 Zabawy dowolne. Rozmowy indywidualne związane z codziennym życiem i zainteresowaniami dzieci. Oglądanie książek. Przygotowanie pomocy do zajęć.
  Zabawy integracyjne, ze śpiewem, przy muzyce zorganizowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne.
 • 8:15 – 8:30 Ćwiczenia poranne.
  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.
 • 8:30 – 9:00 ŚNIADANIE
  Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku.
 • 9.00 – 9.15 Czynności higieniczne i organizacyjno- porządkowe. Przygotowanie do zajęć.
 • 9:15 – 9:45 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego, zaplanowane przez nauczycielki w ramach Planu Miesięcznego, przeprowadzone w zintegrowanym cyklu różnorodnych metod. Wyzwalanie aktywności dziecka w różnych sferach rozwoju przy zastosowaniu różnorodnych metod i form nauczania. Zestaw zabaw ruchowych, prace plastyczno- konstrukcyjne. Utrwalanie wiadomości poprzez wykonywanie zadań edukacyjnych dostosowanych do grupy.
 • 9:45 – 11:00 Zabawy dowolne dzieci w sali w kącikach zabawek lub w ogrodzie przedszkolnym. Spacery i wycieczki. Obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Korzystanie z sali zabaw „Hula Kula”.
 • 11:00 – 11:30 II ŚNIADANIE
  Czynności higieniczne i samoobsługowe przed i po posiłku.
 • 11:30 – 12:45 ODPOCZYNEK
  Słuchanie muzyki. Czytanie bajek.
 • 12:45 – 13:00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.
 • 13:00 – 13:30 OBIAD
  Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku. Zachęcanie do próbowania różnorodnych potraw.
 • 13:30 – 14:00 Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Czytanie bajek, wierszy i opowiadań. Słuchowiska słowno- muzyczne. Ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne. Zabawy dydaktyczne i wychowawcze podejmowane z inicjatywy dzieci lub organizowane przez nauczyciela.
 • 14:00 – 17:00 Dziecięce zabawy dowolne. Obserwacja pedagogiczna. Indywidualna praca korekcyjno- kompensacyjna. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (dzieci starsze)

 • 6:00 – 8:00 Zabawy spontaniczne według wyboru dzieci. Rozmowy kierowane zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci. Oglądanie książek i czasopism. Utrwalanie wcześniej poznanych treści dydaktycznych. Przygotowanie pomocy do zajęć.
 • 8:00 – 8:30 Zabawy integracyjne, ze śpiewem, przy muzyce zorganizowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Ćwiczenia poranne. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, związanych z samoobsługą dzieci i przygotowaniem do śniadania.
 • 8:30 -9:00 ŚNIADANIE
  Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku.
 • 9:00- 10:00 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego, zaplanowane przez nauczycielki w ramach Planu Miesięcznego, przeprowadzone w zintegrowanym cyklu dydaktycznym. Wyzwalanie aktywności dziecka w różnych sferach rozwoju przy zastosowaniu różnorodnych metod i form nauczani. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych i zabawy ruchowe, prace plastyczno- konstrukcyjne. Utrwalenie wiadomości poprzez wykonywanie zadań w kartach pracy.
 • 10:00- 11.00 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym (w zależności od pogody zabawy w kącikach zainteresowań). Spacery i wycieczki. Obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • 11:00-11:30 II ŚNIADANIE
  Czynności higieniczne i samoobsługowe przed i po posiłku. Mycie zębów.
 • 11:30– 12:00 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE zaplanowane w ramach Planu Miesięcznego, skorelowane z tematem kompleksowym i dziennym.
 • 12:00-12:45 Zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
 • 12:45-13:00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.
 • 13:00- 13:30 OBIAD
  Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku. Zachęcanie do próbowania różnorodnych potraw.
 • 13:30-14:15 Odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Czytanie bajek, wierszy i opowiadań. Słuchowiska słowno- muzyczne. Ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne. Zabawy dydaktyczne i wychowawcze podejmowane z inicjatywy dzieci lub organizowane przez nauczyciela.
 • 14:15- 17:00 Dziecięce zabawy spontaniczne. Obserwacja pedagogiczna. Indywidualna praca korekcyjno- kompensacyjna. Praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.