W Przedszkolu Niepublicznym Jarzębinka:

Dysponujemy bogatą bazą środków dydaktycznych umożliwiających wszechstronny rozwój wychowanków.

Stwarzamy warunki prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci.

Wspieramy działania wychowawcze rodziców.

Kształtujemy umiejętności konieczne do podjęcia nauki w szkole i dalszego życia.

W naszym przedszkolu dzieci:

  • znajdują możliwość indywidualnego rozwoju
  • uczą się poznawania siebie i świata poprzez edukację przyrodniczą i ekologiczną
  • żyją w atmosferze zachęty, uczą się ufności
  • odkrywają rzeczywistość poprzez działanie, przeżywanie, współdziałanie z innymi
  • mają możliwość rozwijać się poprzez udział w warsztatach plastycznych, muzycznych, tanecznych
  • mają zapewniony bezpieczny, radosny, wielokierunkowy rozwój

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole. 

Przedszkole to miejsce dobrej zabawy, mądrości, szczęścia i radości.

Skontakuj się przez messenger