Polecamy film

5qAkqeVC7bMplay
RAwC7Nx6Bs8play

O Nas

Zapraszamy do przedszkola, które realizuje nowoczesny i przyjazny dzieciom program edukacyjny:

„Nasze przedszkole – przedszkolem ekologicznym i przedszkolem twórczości otwartym na potrzeby wychowanków i rodziców, promującym twórcze działania dzieci.”

Nasze przedszkole:
- dysponuje bogatą, nowoczesną bazą środków dydaktycznych umożliwiających wszechstronny rozwój wychowanków
- stwarza warunki prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci
- wspiera działania wychowawcze rodziców
- kształtuje umiejętności konieczne do podjęcia nauki w szkole i dalszego życia.

W naszym przedszkolu dzieci:
- znajdują możliwość indywidualnego rozwoju
- uczą się poznawania siebie i świata poprzez edukację przyrodniczą i ekologiczną
- żyją w atmosferze zachęty, uczą się ufności
- odkrywają rzeczywistość poprzez działanie, przeżywanie, współdziałanie z innymi
- mają możliwość rozwijać się poprzez udział w warsztatach plastycznych, muzycznych, tanecznych, zabaw z piłką oraz sekcji szachowej

- mają zapewniony bezpieczny, radosny, wielokierunkowy rozwój.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top