Polecamy film

5qAkqeVC7bMplay
RAwC7Nx6Bs8play

PROJEKT UNIJNY "JARZĘBINKA DROGĄ DO SUKCESU"

Nasze przedszkole przy współudziale z Sandrów Brdy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: "Jarzębinka drogą do sukcesu".

      Celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie gminy miejskiej Chojnice oraz lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej przedszkola do zdiagnozowanych potrzeb dzieci.

       Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 284.789,49zł.

    W ramach utworzenia dziesięciu miejsc przedszkolnych została utworzona sala do terapii pedagogicznej i logopedycznej- wyremontowano pomieszczenie do zajęć, zakupiono profesjonalne lustro do ćwiczeń logopedycznych oraz pomoce dydaktyczne, zakupiono laptopa oraz programy multimedialne, a także został zakupiony sprzet sportowy do ćwiczeń korekcyjnych.

     Przedszkole wzbogaciło się także o wysokiej klasy dywan interkatywny oraz tablicę multimedialną. 

     W ramach środków unijnych nasze przedszkole zyskało także nowy plac zabaw wyposażony w nowy sprzęt oraz bezpieczną nawierzchnię.

      Dzięki wsparciu projektu trzy nauczycielki podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych.

      W ramach dofinansowania do czerwca 2018 roku w przedszkolu odbywają się  zajęcia z kółka przyrodniczego, które prowadzą pracownicy Zaborskiego Parku Krajobrazowego.  Dzieci bezpłatnie uczęszczają na zajęcia szachowe, język angielski, a także prowadzone są zajęcia metodą glottodydaktyki prof. Rocławskiego. 

     Do końca 2017 roku odbywać się będą zajęcia pomocy psychologiczno- pedagogicznej, gimnastyka korekcyjna, oraz terapia logopedyczna.

     Do czerwca 2018 roku proponujemy Państwu nową formę współpracy w ramach "Szkoły dla rodziców". Są to zajęcia, które odbywać się będą przy współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną obejmujące: 

- spotkania dla rodziców z psychologiem

- spotkania z logopedą

- dyżury psychologa w przedszkolu- konsultacje indywidualne.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top