Polecamy film

5qAkqeVC7bMplay
RAwC7Nx6Bs8play

Zajęcia dodatkowe

W przedszkolu odbywają się także zajęcia dodatkowe:

Zajęcia bezpłatne dla wszystkich dzieci: 

    - język angielski- p. Magdalena Sobieraj
    - warsztaty plastyczne- p. Justyna Barwina Myszka
    - zajęcia rytmiczne-p. Tomasz Klamann

    - zajęcia taneczno-rytmiczne- Szkoła Tańca "Piętro Wyżej"
    - religia-siostra Łucja ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

    - sala zabaw HULA KULA

 

Zajęcia dodatkowo płatne:

- naturalna nauka języka angielksiego- p. Edyta Stojak

- logopedia- p. Maria Jaroszewicz

- ognisko baletowe- Szkoła Tańca "Piętro Wyżej"

- zajęcia z piłką- p. Bartosz Kurkowski

-szachy- p. Grażyna Turzyńska

- gimnastyka korekcyjna- p. Łukasz Łysak

- opieka pielęgniarki- p. Włodzimiera Radomska

Zajęcia dodatkowe nie kolidują z zajęciami organizowanymi w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola , są płatne ze środków rodziców.
W warsztatach plastycznych uczestniczą wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Odbywają się raz w tygodniu.
Wszystkie dzieci uczestniczą także w zajęciach rytmicznych (3, 4, latki) lub taneczno-rytmicznych (5, 6 latki) - zajęcia te odbywają się raz w tygodniu na sali gimnastycznej.
W zależności od wieku dzieci, trwają od 20-30 minut.

Każda grupa, przynajmniej raz w tygodniu korzysta bezpłatnie  z sali zabaw Hula Kula (małpi gaj") mieszczącej się na terenie naszego przedszkola. 
Język angielsk prowadzony metodą naturalną , terapia logopedyczna, ognisko baletowe oraz kółko plastyczne odbywają się w mniejszych grupach dzieci. W zajęciach tych uczestniczą dzieci według wyboru rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top