Polecamy film

5qAkqeVC7bMplay
RAwC7Nx6Bs8play

Organizacja przedszkola

Nasze przedszkole zlokalizowane jest na Osiedlu Budowlanych pomiędzy blokami.
Mieści się w wolnostojącym dwukondygnacyjnym budynku otoczonym ogrodem.
Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach :
- od 6:00 do 17:00 dla oddziałów całodziennych ,
- od 7.00 do 12.00 i od 12.00-17.00 dla grup 5-godzinnych.
Od 01.09.2015r. został utworzony dodatkowy oddział dla dzieci 3 letnich w grupie tej prowadzona jest nowatorską metodą nauka języka angielskiego.
W  godzinach pracy przedszkola odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci oraz zajęcia dodatkowe.

Organami przedszkola są: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

Dzieci korzystają z trzech posiłków. Są to:
- o godzinie 8:30 – śniadanie
- o godzinie 11:00- II śniadanie
- o godzinie 13:00 – obiad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top